Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΕιδήσεις

Κοινοτικοί Ποδοσφαιριστές

Ενημέρωση Πρωταθλημάτων ΠΑΑΟΚ 2017-2018

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Με βάση την Ενιαία Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ η δήλωση των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται στις ομάδες τους είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Το κάθε Σωματείο δικαιούται να εγγράψει στην δύναμη του από 1 μέχρι 4 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με την δήλωση των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών το Σωματείο βεβαιώνει ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί θα αγωνίζονται ως Κοινοτικοί Ποδοσφαιριστές για την περίοδο 2017-2018 ενώ οι υπόλοιποι Κοινοτικοί ποδοσφαιριστές (εάν υπάρχουν) θα διαγράφονται από την δύναμη του Σωματείου.

Το έντυπο θα συμπληρώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ακόμα και όταν το Σωματείο δεν έχει στην δύναμη του Κοινοτικούς ποδοσφαιριστές.

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών στις 31/10/2017.

Κοινοτικός Ποδοσφαιριστής που θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα δεν μπορεί να διαγραφεί από τον κατάλογο.

Εάν το Σωματείο δηλώσει αρχικά Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές και στην διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου επιθυμεί να εγγράψει νέο Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή, δικαιούται να συμπληρώσει τον κατάλογο αφού καταθέσει νέο έντυπο που να δηλώνει όλους τους Κοινοτικούς ποδοσφαιριστές (αυτούς που δήλωσε αρχικά και τους νέους) που θα έχει στην δύναμη του.

Το Σωματείο ΔΕΝ έχει το δικαίωμα (Θα διορθωθεί η Προκήρυξη με την νέα χρονιά για να επιτρέπεται η διαγραφή) μέχρι την 31/10/2017 να διαγράψει από τον κατάλογο Κοινοτικό ποδοσφαιριστή και να τον αντικαταστήσει με άλλον Κοινοτικό ποδοσφαιριστή.

Σωματείο που δεν καταθέσει έγκαιρα (πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος) την δήλωση των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών και οι ποδοσφαιριστές αυτοί συμμετάσχουν σε αγώνα τότε η συμμετοχή τους θεωρείται παράνομη και ως εκ τούτου το Σωματείο και οι ποδοσφαιριστές θα παραπέμπονται στην Δικαστική με όλα όσα προβλέπονται από την Προκήρυξη για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή (μηδενισμός ομάδας, τιμωρία Σωματείου, προπονητή και ποδοσφαιριστή).