Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΕιδήσεις

Μεταγραφές – Εγγραφές – Επανεγγραφές – 2η Μεταγραφική Περίοδος

Ενημέρωση για Εγγραφές – Επανεγγραφές – Μεταγραφές – 2η Μεταγραφική Περίοδος

 

1η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 7η Αυγούστου 2018 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59:59μμ.

2η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 23:59:59μμ.

 

Μεταγραφική Περίοδος Ιανουαρίου (1η έως 31η Ιανουαρίου 2019)

Τη μεταγραφική περιόδου Ιανουαρίου τα Σωματεία δικαιούνται:

 • 2 (δύο) μεταγραφές Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΣΤΟΚ και/ή την ΚΟΠ και/ή τις Ομοσπονδίες Μέλη της ΣΤΟΚ ή/και οποιαδήποτε άλλη αλλοδαπή Ομοσπονδία νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του Σωματείου που αγωνίστηκαν αρχικά.

 • Απεριόριστο αριθμό Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν (εγγραφή και μόνον στο φύλλο αγώνος δεν συνεπάγεται συμμετοχή στον αγώνα).

 • Μεταγραφές Ανηλίκων Ποδοσφαιριστών (κάτω των 18 Ετών)

2 (δύο) μεταγραφές ποδοσφαιριστών κάτω των 18 ετών (που δεν συμπλήρωσαν τα 18 χρόνια κατά την ημέρα της μεταγραφής) από αυτούς που είναι γραμμένοι ήδη στο Μητρώο Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ και αγωνίζονται την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, νοουμένου ότι υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του Σωματείου τους. Νοείται ότι οι μεταγραφές αυτές δεν θα μετρούν ως μεταγραφές που δικαιούται ένα Σωματείο την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου.

 

Κοινοτικοί Ποδοσφαιριστές

Μεταγραφική Περίοδος Ιανουαρίου 2019

 

 • Τα Σωματεία δικαιούνται μέχρι 2 (δύο) αλλαγές στον κατάλογο Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν με μεταγραφή και έχουν αγωνιστεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου.

 • Τα Σωματεία δικαιούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο τους, αν υπάρχει κενή θέση με υφιστάμενους ποδοσφαιριστές (δηλ. ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην δύναμη του Σωματείου (Comet) αλλά δεν ήταν δηλωμένοι στον κατάλογο). Αν ο κατάλογος όμως είναι συμπληρωμένος τότε θα θεωρηθεί μια από τις αλλαγές (μεταγραφές) που δικαιούνται κατά την 2η μεταγραφική περίοδο.

 

 • Τα Σωματεία δικαιούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο τους, αν υπάρχει κενή θέση, με ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με μεταγραφή και δεν έχουν αγωνιστεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου. Αν ο κατάλογος όμως είναι συμπληρωμένος τότε θα θεωρηθεί μια από τις αλλαγές (μεταγραφές) που δικαιούνται κατά την 2η μεταγραφική περίοδο.

 

 • Τα Σωματεία που δεν έχουν δηλώσει κατάλογο και/ή δεν είναι συμπληρωμένος δικαιούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο τους, με υφιστάμενους ποδοσφαιριστές (ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην δύναμη του Σωματείου (Comet) αλλά δεν ήταν δηλωμένοι στον κατάλογο) και/ή με ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με μεταγραφή και έχουν αγωνιστεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου και/ή με ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με μεταγραφή και δεν έχουν αγωνιστεί κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου.

 • Οι Κοινοτικοί ποδοσφαιριστές που θα δηλωθούν στον κατάλογο δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 4 (τέσσερεις) σε κάθε Σωματείο.

 

Παραδείγματα (Μερικά, υπάρχουν και άλλα σενάρια)

Σωματείο το οποίο, μετά την λήξη της 1ης μεταγραφικής περιόδου (31/10/2018), κατάθεσε κατάλογο με Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές ως ακολούθως:

 • Κανένα Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή
 • 1 Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή
 • 2 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές
 • 3 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές
 • 4 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές

 

Κανένα Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή

 • 4 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν.
 • 3 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν και 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν και 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε και 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν.

1 Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή

 • 3 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν και 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε και 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν.

2 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές

 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε και 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε.

 3 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές

 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε και 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 1 (ένα) Κοινοτικό Ποδοσφαιριστή.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 2 (δυο) Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 2 (δυο) Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές.

 

4 Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές

 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 2 (δύο) Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές.
 • 2 μεταγραφές Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 2 (δύο) Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές.
 • 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε και 1 μεταγραφή Κοινοτικού Ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε νοουμένου ότι υποχρεούται να διαγράψει 2 (δύο) Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές.

 

 

1η Εγγραφή Ποδοσφαιριστών

Οι 1ες εγγραφές Ποδοσφαιριστών μπορούν να διενεργηθούν οποτεδήποτε και καθόλη την διάρκεια των Πρωταθλημάτων (Εκτός των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που ενώ δικαιούνται εγγραφή, δεν δικαιούνται συμμετοχή μετά την 01/11/2018 μέχρι 31/12/2018 και μετά την 01/02/2019).

Τα έντυπα που χρειάζεστε είναι

 1. ΚΟΠ 1 (Άσπρο Έντυπο)
 2. 1 (μια) Πιστοποιημένη Φωτογραφία.
 3. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (να είναι σε ισχύ και όχι ληγμένη).
 4. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

 

Επανεγγραφή Ποδοσφαιριστών

Οι επανεγγραφές Ποδοσφαιριστών (Ποδοσφαιριστές που ανήκουν ακόμα σε ανενεργά Σωματεία πχ Χρ. Μηνά Κορφής, ΑΕΚ Πολεμιδιών, Αναγέννηση Γερμασόγειας Κ&Ε Τραχωνίου κτλ.) μπορούν να διενεργηθούν οποτεδήποτε και καθόλη την διάρκεια των Πρωταθλημάτων (Εκτός των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που ενώ δικαιούνται επανεγγραφή, δεν δικαιούνται συμμετοχή μετά την 01/11/2018 μέχρι 31/12/2018 και μετά την 01/02/2019).

 

Τα έντυπα που χρειάζεστε είναι

 1. ΚΟΠ 1 (Άσπρο Έντυπο).
 2. 1 (μια) Πιστοποιημένη Φωτογραφία.
 3. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (να είναι σε ισχύ και όχι ληγμένη).
 4. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

 

Τα έντυπα που χρειάζεστε για Ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν είναι:

 1. ΚΟΠ 2 (Πράσινο Έντυπο) με υπογραφές και σφραγίδα από το προηγούμενο Σωματείο στο οποίο ανήκει.
 2. Βεβαίωση από την Ομοσπονδία που ανήκει το Σωματείο (Εκτός από ΚΟΠ και Επίλεκτη ΣΤΟΚ) για τυχόν ποινές που θα μεταφέρει ο Ποδοσφαιριστής στην νέα του ομάδα (μεταφέρονται ποινές για Κόκκινες κάρτες και Ποινές Δικαστικής από άλλες Ομοσπονδίες και επιπλέον μεταφέρονται και οι κίτρινες κάρτες για μεταγραφές από ομάδες της ΠΑΑΟΚ σε ομάδες της ΠΑΑΟΚ του ιδίου όμως Πρωταθλήματος πχ από Επίλεκτη σε Επίλεκτη, όχι όμως από Επίλεκτη σε Α΄ Κατηγορία κτλ.).
 3. 1 (μια) Πιστοποιημένη Φωτογραφία (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ).
 4. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (για ποδοσφαιριστές που η Πολιτική Ταυτότητα έχει λήξη).
 5. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

 

Τα έντυπα που χρειάζεστε για Ποδοσφαιριστές που ΔΕΝ αγωνίστηκαν είναι:

 1. ΚΟΠ 3 (Γαλάζιο Έντυπο) Δεν χρειάζεται συγκατάθεση από το προηγούμενο Σωματείο στο οποίο ανήκει.
 2. Βεβαίωση από την Ομοσπονδία που ανήκει το Σωματείο ότι ο ποδοσφαιριστής ΔΕΝ Αγωνίστηκε.
 3. 1 (μια) Πιστοποιημένη Φωτογραφία (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ).
 4. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (για ποδοσφαιριστές που η Πολιτική Ταυτότητα έχει λήξη).
 5. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

 

Γραπτή συγκατάθεση του Σωματείου που αγωνίστηκαν ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

 • Στα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΣΤΟΚ και/ή την ΚΟΠ και/ή τις Ομοσπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ, κατάθεση εντύπου ΚΟΠ 2.
 • Οποιαδήποτε άλλη αλλοδαπή Ομοσπονδία, κατάθεση εντύπου ΚΟΠ 1 και αιτήματος Μπλε Κάρτας από την αλλοδαπή Ομοσπονδία.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου