Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΕιδήσεις

Μεταγραφική Περίοδος

Ενημέρωση για μεταγραφές

Όπως είναι γνωστό η 1η μεταγραφική περίοδος θα λήξει στις 31/10/2017 και ώρα 23:59:59μμ.

Η 2η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2018.

 

1η Εγγραφή Ποδοσφαιριστών

Οι 1ες εγγραφές Ποδοσφαιριστών μπορούν να διενεργηθούν οποτεδήποτε και καθόλη την διάρκεια των Πρωταθλημάτων (Εκτός των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται εγγραφή μετά την 01/11/2017 μέχρι 31/12/2017 και μετά την 01/02/2018).

Τα έντυπα που χρειάζεστε είναι

 1. ΚΟΠ 1
 2. 2 (Δυο) Πιστοποιημένες Φωτογραφίες
 3. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (να είναι σε ισχύ και όχι ληγμένη)
 4. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών)

 

Επανεγγραφή Ποδοσφαιριστών

Οι επανεγγραφές Ποδοσφαιριστών (Ποδοσφαιριστές που ανήκουν ακόμα σε ανενεργά Σωματεία πχ ΑΕΝ Άλασσας, ΠΑΟ Προσφύγων, ΑΕΚ Καθολικής, ΘΟΙ Μοναγρίου κτλ.) μπορούν να διενεργηθούν οποτεδήποτε και καθόλη την διάρκεια των Πρωταθλημάτων (Εκτός των Κοινοτικών Ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται επανεγγραφή μετά την 01/11/2017 μέχρι 31/12/2017 και μετά την 01/02/2018).

Τα έντυπα που χρειάζεστε είναι

 1. ΚΟΠ 1
 2. 2 (Δυο) Πιστοποιημένες Φωτογραφίες
 3. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (να είναι σε ισχύ και όχι ληγμένη)
 4. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών)

 

Μεταγραφική Περίοδος Ιανουαρίου (1η έως 31η Ιανουαρίου 2018)

Τη μεταγραφική περιόδου Ιανουαρίου τα Σωματεία δικαιούνται 2 (δύο) μεταγραφές Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΣΤΟΚ και/ή την ΚΟΠ και/ή τις Ομοσπονδίες Μέλη της ΣΤΟΚ νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση (ΚΟΠ 2) του Σωματείου που αγωνίστηκαν και απεριόριστο αριθμό Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν (εγγραφή και μόνον στο φύλλο αγώνος δεν συνεπάγεται συμμετοχή στον αγώνα).

 

Τα έντυπα που χρειάζεστε για Ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν είναι:

 1. ΚΟΠ 2 (Πράσινο Έντυπο) με υπογραφές και σφραγίδα από το προηγούμενο Σωματείο στο οποίο ανήκει.
 2. Βεβαίωση από την Ομοσπονδία (Εκτός από ΚΟΠ και Επίλεκτη ΣΤΟΚ) που ανήκει το Σωματείο για τυχόν ποινές που θα μεταφέρει ο Ποδοσφαιριστής στην νέα του ομάδα (μεταφέρονται ποινές για Κόκκινες κάρτες και Ποινές Δικαστικής από άλλες Ομοσπονδίες και επιπλέον μεταφέρονται και οι κίτρινες κάρτες για μεταγραφές από ομάδες της ΠΑΑΟΚ σε ομάδες της ΠΑΑΟΚ του ιδίου Πρωταθλήματος πχ από Επίλεκτη σε Επίλεκτη κτλ.).
 3. 2 (Δυο) Πιστοποιημένες Φωτογραφίες (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ)
 4. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ).
 5. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

Τα έντυπα που χρειάζεστε για Ποδοσφαιριστές που ΔΕΝ αγωνίστηκαν είναι:

 1. ΚΟΠ 3 (Γαλάζιο Έντυπο) Δεν χρειάζεται συγκατάθεση από το προηγούμενο Σωματείο στο οποίο ανήκει.
 2. Βεβαίωση από την Ομοσπονδία που ανήκει το Σωματείο ότι ΔΕΝ Αγωνίστηκε.
 3. 2 (Δυο) Πιστοποιημένες Φωτογραφίες (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ).
 4. Πιστοποιημένη φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας (μόνον για ποδοσφαιριστές ΚΟΠ που έχουν χάρτινη ταυτότητα ΚΟΠ).
 5. Συμφωνία Εκπαίδευσης (ΚΟΠ 1 πίσω όψη) (ΜΟΝΟΝ για Ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών).

 

 Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου