Μεταφερόμενες ποινές Πρωταθλημάτων ΠΑΑΟΚ 2016-2017

Προς τα Σωματεία ΠΑΑΟΚ

Αγ. Συνεργάτες,

Σας επισυνάπτω έντυπο που αναφέρεται στις μεταφερόμενες ποινές των Πρωταθλημάτων ΠΑΑΟΚ 2016-2017 που ισχύουν στην νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018.

⇒Μεταφερόμενες Ποινές 2017-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΑΟΚ

Σταύρος Χριστοφόρου
Β. Γ. Γραμματέας