Πρωταθλήματα

2023-2024
Α’ Κατηγορία 2023-2024 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2023-2024 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <<80 ΧΡΟΝΙΑ Σ.Ε.Κ. >> 2023-2024 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Α Κατηγορίας <<Θεόδωρος Παναγή>> 2023-2024 Πρόγραμμα Αγώνων
2022-2023
Α’ Κατηγορία 2022-2023 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2022-2023 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α Κατηγορίας <<Θεόδωρος Παναγή>> 2022-2023 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Επίλεκτης Κατηγορίας <<Χαράλαμπος Σωκράτους>> 2022-2023 Πρόγραμμα Αγώνων
2021-2022
Α’ Κατηγορία 2021-2022 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2021-2022 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α ´ Κατηγορίας 2021-2022 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Επίλεκτης Κατηγορίας 2021-2022 Πρόγραμμα Αγώνων
2020-2021
Α’ Κατηγορία 2020-2021 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2020-2021 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
2019-2020
Α’ Κατηγορία 2019-2020 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2019-2020 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Επίλεκτης Κατηγορίας 2019-2020 Πρόγραμμα Αγώνων
2018-2019
Α’ Κατηγορία 2018-2019 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία 2018-2019 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α’ Κατηγορίας 2018-2019 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Επίλεκτης Κατηγορίας 2018-2019 Πρόγραμμα Αγώνων
2017-2018
Α’ Κατηγορία 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΑΑΟΚ 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΑΑΟΚ 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων
Επίλεκτη Κατηγορία Α’ Όμιλος 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Επίλεκτη Κατηγορία Β’ Όμιλος 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Επίλεκτης 2017-2018 Πρόγραμμα Αγώνων
2016-2017
2015-2016
Α’ Κατηγορία 2015-2016 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Β’ Κατηγορία 2015-2016 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α’ Κατηγορίας 2015-2016 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Β’ Κατηγορίας 2015-2016 Πρόγραμμα Αγώνων
2014-2015
Α’ Κατηγορία 2014-2015 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Β’ Κατηγορία (Α’ Όμιλος) 2014-2015 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Β’ Κατηγορία (Β’ Όμιλος) 2014-2015 Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία
Κύπελλο Α’ Κατηγορίας 2014-2015 Πρόγραμμα Αγώνων
Κύπελλο Β’ Κατηγορίας 2014-2015 Πρόγραμμα Αγώνων