Σύνδεσμος Διαιτητών

Πρόεδρος: Παναγιώτης Καρατζιής
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Ζάρτηλας
Γεν. Γραμματέας: Κυριάκος Σωκράτους
Β. Γ. Γραμματέας: Πόλυς Μιχαηλίδης
Ταμίας: Μιχάλης Ανδρέου
Μέλος: Κωνσταντίνος Ζάρνας
Μέλος: Πανίκος Δημητρίου