Χοροεσπερίδα Σωματείου Α&Ν Ονησιφόρου (Κούλας) Κολοσσίου

Χοροεσπερίδα Σωματείου Α&Ν Ονησιφόρου (Κούλας) Κολοσσίου