Α’ Κατηγορία 2021-2022

1η Αγωνιστική
2021-10-23 14:30Σάββατο,
23 Οκτ 2021 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-10-23 15:00Σάββατο,
23 Οκτ 2021 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-10-24 11:00Κυριακή,
24 Οκτ 2021 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2021-10-26 20:00Τρίτη,
26 Οκτ 2021 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2η Αγωνιστική
2021-10-29 19:45Παρασκευή,
29 Οκτ 2021 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-10-30 14:30Σάββατο,
30 Οκτ 2021 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2021-10-30 15:00Σάββατο,
30 Οκτ 2021 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-10-31 15:00Κυριακή,
31 Οκτ 2021 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
3η Αγωνιστική
2021-11-06 14:30Σάββατο,
06 Νοέ 2021 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-06 14:30Σάββατο,
06 Νοέ 2021 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-07 11:00Κυριακή,
07 Νοέ 2021 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2021-11-09 20:00Τρίτη,
09 Νοέ 2021 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
4η Αγωνιστική
2021-11-12 19:45Παρασκευή,
12 Νοέ 2021 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-13 14:30Σάββατο,
13 Νοέ 2021 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
2021-11-13 15:00Σάββατο,
13 Νοέ 2021 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-14 11:00Κυριακή,
14 Νοέ 2021 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
5η Αγωνιστική
2021-11-20 14:30Σάββατο,
20 Νοέ 2021 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-20 14:30Σάββατο,
20 Νοέ 2021 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-21 15:00Κυριακή,
21 Νοέ 2021 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
2021-11-23 20:00Τρίτη,
23 Νοέ 2021 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
6η Αγωνιστική
2021-11-26 19:45Παρασκευή,
26 Νοέ 2021 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-27 14:30Σάββατο,
27 Νοέ 2021 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-27 15:00Σάββατο,
27 Νοέ 2021 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-11-28 11:00Κυριακή,
28 Νοέ 2021 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
7η Αγωνιστική
2021-12-04 14:30Σάββατο,
04 Δεκ 2021 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2021-12-04 14:30Σάββατο,
04 Δεκ 2021 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
2021-12-05 15:00Κυριακή,
05 Δεκ 2021 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
2021-12-07 20:00Τρίτη,
07 Δεκ 2021 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
8η Αγωνιστική
2022-01-21 19:45Παρασκευή,
21 Ιαν 2022 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-01-22 14:30Σάββατο,
22 Ιαν 2022 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ
2022-01-22 14:30Σάββατο,
22 Ιαν 2022 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-01-23 15:00Κυριακή,
23 Ιαν 2022 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
9η Αγωνιστική
2022-01-29 14:30Σάββατο,
29 Ιαν 2022 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-01-29 14:30Σάββατο,
29 Ιαν 2022 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-01-30 11:00Κυριακή,
30 Ιαν 2022 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
2022-02-01 20:00Τρίτη,
01 Φεβ 2022 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
10η Αγωνιστική
2022-02-04 19:45Παρασκευή,
04 Φεβ 2022 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-05 14:30Σάββατο,
05 Φεβ 2022 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2022-02-05 15:00Σάββατο,
05 Φεβ 2022 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-06 15:00Κυριακή,
06 Φεβ 2022 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
11η Αγωνιστική
2022-02-12 14:30Σάββατο,
12 Φεβ 2022 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-12 14:30Σάββατο,
12 Φεβ 2022 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-13 15:00Κυριακή,
13 Φεβ 2022 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
2022-02-15 20:00Τρίτη,
15 Φεβ 2022 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
12η Αγωνιστική
2022-02-18 19:45Παρασκευή,
18 Φεβ 2022 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-19 14:30Σάββατο,
19 Φεβ 2022 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ
2022-02-19 15:00Σάββατο,
19 Φεβ 2022 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-20 11:00Κυριακή,
20 Φεβ 2022 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ
13η Αγωνιστική
2022-02-26 14:30Σάββατο,
26 Φεβ 2022 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ -:- ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-26 14:30Σάββατο,
26 Φεβ 2022 14:30
Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ -:- ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-02-27 15:00Κυριακή,
27 Φεβ 2022 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ -:- Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΓΗΠΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΗ ΥΨΩΝΑΣ
2022-03-01 20:00Τρίτη,
01 Μαρ 2022 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ -:- ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
14η Αγωνιστική
2022-03-04 19:45Παρασκευή,
04 Μαρ 2022 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ -:- Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-03-05 14:30Σάββατο,
05 Μαρ 2022 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ -:- ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-03-05 15:00Σάββατο,
05 Μαρ 2022 15:00
Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ -:- Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΔΟΞΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2022-03-06 11:00Κυριακή,
06 Μαρ 2022 11:00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ -:- ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΗΜΗΣ