Α’ Κατηγορία 2023-2024

2η Αγωνιστική
2023-10-26 19:45Πέμπτη,
26 Οκτ 2023 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 0:4 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2023-10-27 19:45Παρασκευή,
27 Οκτ 2023 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:1 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2023-10-28 15:00Σάββατο,
28 Οκτ 2023 15:00
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 1:1 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2023-10-28 15:00Σάββατο,
28 Οκτ 2023 15:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2:2 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
3η Αγωνιστική
2023-11-02 19:45Πέμπτη,
02 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0:4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-11-02 20:00Πέμπτη,
02 Νοέ 2023 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 5:0 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2023-11-04 14:30Σάββατο,
04 Νοέ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 2:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2023-11-04 15:00Σάββατο,
04 Νοέ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 1:5 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
4η Αγωνιστική
2023-11-09 19:30Πέμπτη,
09 Νοέ 2023 19:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 4:4 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2023-11-10 19:30Παρασκευή,
10 Νοέ 2023 19:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:4 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2023-11-11 14:30Σάββατο,
11 Νοέ 2023 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1:3 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2023-11-11 15:00Σάββατο,
11 Νοέ 2023 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 7:1 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
5η Αγωνιστική
2023-11-16 19:45Πέμπτη,
16 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:4 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-11-18 14:30Σάββατο,
18 Νοέ 2023 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 2:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2023-11-18 14:30Σάββατο,
18 Νοέ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 3:4 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
6η Αγωνιστική
2023-11-23 19:45Πέμπτη,
23 Νοέ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2:2 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-11-23 19:45Πέμπτη,
23 Νοέ 2023 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 3:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2023-11-24 19:45Παρασκευή,
24 Νοέ 2023 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:1 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
7η Αγωνιστική
2023-11-30 20:00Πέμπτη,
30 Νοέ 2023 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 4:0 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2023-12-02 14:00Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2023-12-02 14:30Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 2:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2023-12-02 14:30Σάββατο,
02 Δεκ 2023 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 3:0 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
1η Αγωνιστική
2023-12-07 19:45Πέμπτη,
07 Δεκ 2023 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0:6 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2023-12-09 14:30Σάββατο,
09 Δεκ 2023 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 2:1 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
6η Αγωνιστική
2023-12-14 20:00Πέμπτη,
14 Δεκ 2023 20:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 0:2 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
5η Αγωνιστική
2024-01-18 20:00Πέμπτη,
18 Ιαν 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 3:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
8η Αγωνιστική
2024-01-25 19:45Πέμπτη,
25 Ιαν 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-01-25 20:00Πέμπτη,
25 Ιαν 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 1:0 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-01-27 14:30Σάββατο,
27 Ιαν 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 4:0 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
9η Αγωνιστική
2024-02-01 19:45Πέμπτη,
01 Φεβ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2024-02-01 20:00Πέμπτη,
01 Φεβ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 2:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2024-02-03 15:00Σάββατο,
03 Φεβ 2024 15:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 1:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
10η Αγωνιστική
2024-02-08 19:45Πέμπτη,
08 Φεβ 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1:0 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-02-09 19:45Παρασκευή,
09 Φεβ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:2 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2024-02-10 14:30Σάββατο,
10 Φεβ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1:2 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-02-10 14:30Σάββατο,
10 Φεβ 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 3:3 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
11η Αγωνιστική
2024-02-15 20:00Πέμπτη,
15 Φεβ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 4:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
9η Αγωνιστική
2024-02-23 19:30Παρασκευή,
23 Φεβ 2024 19:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 0:3 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
1η Αγωνιστική
2024-02-23 19:45Παρασκευή,
23 Φεβ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2024-02-27 20:00Τρίτη,
27 Φεβ 2024 20:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 3:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
8η Αγωνιστική
2024-02-27 20:00Τρίτη,
27 Φεβ 2024 20:00
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 4:2 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
11η Αγωνιστική
2024-03-01 20:15Παρασκευή,
01 Μαρ 2024 20:15
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 3:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2024-03-02 14:30Σάββατο,
02 Μαρ 2024 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 5:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
2024-03-05 19:45Τρίτη,
05 Μαρ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2:0 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
12η Αγωνιστική
2024-03-08 19:45Παρασκευή,
08 Μαρ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0:1 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2024-03-09 14:30Σάββατο,
09 Μαρ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2:1 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-03-11 20:00Δευτέρα,
11 Μαρ 2024 20:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1:1 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-03-12 20:00Τρίτη,
12 Μαρ 2024 20:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 1:2 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
13η Αγωνιστική
2024-03-22 20:00Παρασκευή,
22 Μαρ 2024 20:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 5:2 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2024-03-23 14:30Σάββατο,
23 Μαρ 2024 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
2024-03-23 14:30Σάββατο,
23 Μαρ 2024 14:30
Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ 3:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2024-03-23 14:30Σάββατο,
23 Μαρ 2024 14:30
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ 6:2 Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
14η Αγωνιστική
2024-03-28 19:45Πέμπτη,
28 Μαρ 2024 19:45
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 0:3 ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
2024-03-28 19:45Πέμπτη,
28 Μαρ 2024 19:45
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2:5 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2024-03-29 19:45Παρασκευή,
29 Μαρ 2024 19:45
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)
2024-04-02 20:00Τρίτη,
02 Απρ 2024 20:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 2:2 Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ&ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑΣ)