Α’ Όμιλος 2016-2017

1η Αγωνιστική
2016-09-30 20:00Παρασκευή,
30 Σεπ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-10-01 15:00Σάββατο,
01 Οκτ 2016 15:00
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 6:1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2016-10-01 19:30Σάββατο,
01 Οκτ 2016 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 0:1 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2016-10-04 19:00Τρίτη,
04 Οκτ 2016 19:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 0:3 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2016-10-07 19:00Παρασκευή,
07 Οκτ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 6:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2η Αγωνιστική
2016-10-07 19:30Παρασκευή,
07 Οκτ 2016 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 0:2 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-10-08 15:00Σάββατο,
08 Οκτ 2016 15:00
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0:1 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2016-10-08 15:00Σάββατο,
08 Οκτ 2016 15:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2016-10-09 15:00Κυριακή,
09 Οκτ 2016 15:00
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 1:2 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2016-10-11 19:00Τρίτη,
11 Οκτ 2016 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 2:1 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
3η Αγωνιστική
2016-10-13 20:00Πέμπτη,
13 Οκτ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-10-14 19:00Παρασκευή,
14 Οκτ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2016-10-15 15:00Σάββατο,
15 Οκτ 2016 15:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 1:4 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-10-15 15:00Σάββατο,
15 Οκτ 2016 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 2:4 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2016-10-17 19:30Δευτέρα,
17 Οκτ 2016 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 0:0 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
4η Αγωνιστική
2016-10-21 19:30Παρασκευή,
21 Οκτ 2016 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 4:1 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-10-22 15:00Σάββατο,
22 Οκτ 2016 15:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2016-10-22 15:00Σάββατο,
22 Οκτ 2016 15:00
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 2:2 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2016-10-22 15:00Σάββατο,
22 Οκτ 2016 15:00
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 4:0 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2016-10-22 15:00Σάββατο,
22 Οκτ 2016 15:00
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
5η Αγωνιστική
2016-10-27 20:00Πέμπτη,
27 Οκτ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-10-28 19:00Παρασκευή,
28 Οκτ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 6:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2016-10-29 14:30Σάββατο,
29 Οκτ 2016 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2016-10-29 15:00Σάββατο,
29 Οκτ 2016 15:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 1:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-10-29 15:00Σάββατο,
29 Οκτ 2016 15:00
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 0:8 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
6η Αγωνιστική
2016-11-04 14:30Παρασκευή,
04 Νοέ 2016 14:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 1:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-11-05 14:30Σάββατο,
05 Νοέ 2016 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 1:1 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2016-11-05 14:30Σάββατο,
05 Νοέ 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 1:1 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2016-11-05 14:30Σάββατο,
05 Νοέ 2016 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3:1 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2016-11-07 19:30Δευτέρα,
07 Νοέ 2016 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 1:2 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
7η Αγωνιστική
2016-11-10 19:00Πέμπτη,
10 Νοέ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 1:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2016-11-11 14:30Παρασκευή,
11 Νοέ 2016 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 0:5 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2016-11-11 14:30Παρασκευή,
11 Νοέ 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 0:7 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-11-11 14:30Παρασκευή,
11 Νοέ 2016 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2016-11-11 14:30Παρασκευή,
11 Νοέ 2016 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
8η Αγωνιστική
2016-11-17 20:00Πέμπτη,
17 Νοέ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:0 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-11-18 19:00Παρασκευή,
18 Νοέ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 3:0 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2016-11-18 19:30Παρασκευή,
18 Νοέ 2016 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-11-19 14:30Σάββατο,
19 Νοέ 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 5:1 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2016-11-19 14:30Σάββατο,
19 Νοέ 2016 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
9η Αγωνιστική
2016-11-25 19:00Παρασκευή,
25 Νοέ 2016 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 4:1 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2016-11-26 14:30Σάββατο,
26 Νοέ 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 1:4 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-11-26 14:30Σάββατο,
26 Νοέ 2016 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2:1 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2016-11-26 14:30Σάββατο,
26 Νοέ 2016 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2016-11-26 14:30Σάββατο,
26 Νοέ 2016 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
10η Αγωνιστική
2016-12-01 20:00Πέμπτη,
01 Δεκ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 6:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-12-03 14:30Σάββατο,
03 Δεκ 2016 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2016-12-03 14:30Σάββατο,
03 Δεκ 2016 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1:1 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2016-12-03 14:30Σάββατο,
03 Δεκ 2016 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 0:3 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2016-12-03 15:00Σάββατο,
03 Δεκ 2016 15:00
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 3:0 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
11η Αγωνιστική
2016-12-07 19:30Τετάρτη,
07 Δεκ 2016 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 0:4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-12-08 14:30Πέμπτη,
08 Δεκ 2016 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2016-12-08 14:30Πέμπτη,
08 Δεκ 2016 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2016-12-08 20:00Πέμπτη,
08 Δεκ 2016 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 5:0 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2016-12-10 15:00Σάββατο,
10 Δεκ 2016 15:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 1:3 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
12η Αγωνιστική
2017-01-06 19:30Παρασκευή,
06 Ιαν 2017 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 1:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2017-01-07 14:30Σάββατο,
07 Ιαν 2017 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 1:2 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2017-01-07 14:30Σάββατο,
07 Ιαν 2017 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2017-01-07 14:30Σάββατο,
07 Ιαν 2017 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2:2 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2017-01-07 14:30Σάββατο,
07 Ιαν 2017 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 0:4 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
13η Αγωνιστική
2017-01-12 20:00Πέμπτη,
12 Ιαν 2017 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-01-13 19:00Παρασκευή,
13 Ιαν 2017 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 2:0 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2017-01-14 14:30Σάββατο,
14 Ιαν 2017 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2017-01-14 14:30Σάββατο,
14 Ιαν 2017 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0:2 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2017-01-16 14:30Δευτέρα,
16 Ιαν 2017 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 2:1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
14η Αγωνιστική
2017-01-20 19:30Παρασκευή,
20 Ιαν 2017 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 3:0 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2017-01-21 14:30Σάββατο,
21 Ιαν 2017 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 1:0 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2017-01-21 14:30Σάββατο,
21 Ιαν 2017 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 0:0 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2017-01-21 14:30Σάββατο,
21 Ιαν 2017 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2017-01-21 14:30Σάββατο,
21 Ιαν 2017 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15η Αγωνιστική
2017-01-26 20:00Πέμπτη,
26 Ιαν 2017 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:7 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-01-27 19:00Παρασκευή,
27 Ιαν 2017 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 3:0 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2017-01-28 14:30Σάββατο,
28 Ιαν 2017 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-01-28 14:30Σάββατο,
28 Ιαν 2017 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 1:1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2017-01-30 19:30Δευτέρα,
30 Ιαν 2017 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 1:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
16η Αγωνιστική
2017-02-03 19:30Παρασκευή,
03 Φεβ 2017 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 1:4 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2017-02-04 14:30Σάββατο,
04 Φεβ 2017 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 2:6 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2017-02-04 14:30Σάββατο,
04 Φεβ 2017 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 3:0 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2017-02-04 14:30Σάββατο,
04 Φεβ 2017 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2017-02-04 14:30Σάββατο,
04 Φεβ 2017 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
17η Αγωνιστική
2017-02-09 20:00Πέμπτη,
09 Φεβ 2017 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:2 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-02-10 19:00Παρασκευή,
10 Φεβ 2017 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:5 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2017-02-11 14:30Σάββατο,
11 Φεβ 2017 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 0:0 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-02-11 14:30Σάββατο,
11 Φεβ 2017 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 1:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2017-02-11 14:30Σάββατο,
11 Φεβ 2017 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2:2 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18η Αγωνιστική
2017-02-17 19:30Παρασκευή,
17 Φεβ 2017 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 1:1 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2017-02-18 14:30Σάββατο,
18 Φεβ 2017 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:1 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2017-02-18 14:30Σάββατο,
18 Φεβ 2017 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 8:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2017-02-18 14:30Σάββατο,
18 Φεβ 2017 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2017-02-20 19:30Δευτέρα,
20 Φεβ 2017 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 6:0 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
19η Αγωνιστική
2017-03-03 19:30Παρασκευή,
03 Μαρ 2017 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:2 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2017-03-04 14:30Σάββατο,
04 Μαρ 2017 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0:4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2017-03-04 14:30Σάββατο,
04 Μαρ 2017 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 2:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-03-04 14:30Σάββατο,
04 Μαρ 2017 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2017-03-04 14:30Σάββατο,
04 Μαρ 2017 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 2:2 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
20η Αγωνιστική
2017-03-09 20:00Πέμπτη,
09 Μαρ 2017 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:2 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-03-10 19:30Παρασκευή,
10 Μαρ 2017 19:30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 1:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2017-03-11 14:30Σάββατο,
11 Μαρ 2017 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:3 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2017-03-11 14:30Σάββατο,
11 Μαρ 2017 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2017-03-13 19:30Δευτέρα,
13 Μαρ 2017 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 0:3 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
21η Αγωνιστική
2017-03-17 19:00Παρασκευή,
17 Μαρ 2017 19:00
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 7:1 ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2017-03-18 14:30Σάββατο,
18 Μαρ 2017 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥSP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ
2017-03-18 14:30Σάββατο,
18 Μαρ 2017 14:30
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2:1 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2017-03-18 14:30Σάββατο,
18 Μαρ 2017 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ 0:5 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-03-18 14:30Σάββατο,
18 Μαρ 2017 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 0:4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
22η Αγωνιστική
2017-03-23 20:00Πέμπτη,
23 Μαρ 2017 20:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:6 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
2017-03-25 14:30Σάββατο,
25 Μαρ 2017 14:30
ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ 3:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑCHAMPIONS ΥΨΩΝΑ
2017-03-25 14:30Σάββατο,
25 Μαρ 2017 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 8:1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ
2017-03-25 14:30Σάββατο,
25 Μαρ 2017 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 0:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2017-03-27 19:30Δευτέρα,
27 Μαρ 2017 19:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ