Β’ Κατηγορία (Α’ Όμιλος) 2014-2015

1η Αγωνιστική
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 2:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2η Αγωνιστική
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
1:5 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 2:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
3η Αγωνιστική
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 2:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 2:6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
4η Αγωνιστική
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:0 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 1:0 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
5η Αγωνιστική
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 1:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0:6 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
4:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
6η Αγωνιστική
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:4 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 1:6 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
7η Αγωνιστική
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
3:2 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
8η Αγωνιστική
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 2:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 5:0 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2015-01-18 14:30Κυριακή,
18 Ιαν 2015 14:30
3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
9η Αγωνιστική
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:0 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 4:0 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
10η Αγωνιστική
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:1 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
7:0 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
11η Αγωνιστική
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0:5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 1:2 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
12η Αγωνιστική
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 1:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 3:0 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:2 ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
13η Αγωνιστική
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
1:1 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ
2015-03-01 14:30Κυριακή,
01 Μαρ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 2:1 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
14η Αγωνιστική
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 0:3 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 3:0 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:3 ΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:3 ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ