Β’ Κατηγορία (Β’ Όμιλος) 2014-2015

1η Αγωνιστική
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:3 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2014-11-08 14:30Σάββατο,
08 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0:1 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2η Αγωνιστική
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 1:0 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2:0 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 2:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-11-15 14:30Σάββατο,
15 Νοέ 2014 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 3:2 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
3η Αγωνιστική
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:11 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 3:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4:1 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2014-11-22 14:30Σάββατο,
22 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:3 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4η Αγωνιστική
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0:5 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:8 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2014-11-29 14:30Σάββατο,
29 Νοέ 2014 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2014-11-30 14:30Κυριακή,
30 Νοέ 2014 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0:0 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
5η Αγωνιστική
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 1:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 0:14 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-12-06 14:30Σάββατο,
06 Δεκ 2014 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:0 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
6η Αγωνιστική
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 0:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:2 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 6:2 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-12-13 14:30Σάββατο,
13 Δεκ 2014 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 0:2 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
7η Αγωνιστική
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 0:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 10:3 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2014-12-20 14:30Σάββατο,
20 Δεκ 2014 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 9:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
8η Αγωνιστική
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 3:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:11 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-01-17 14:30Σάββατο,
17 Ιαν 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2:4 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-01-18 14:30Κυριακή,
18 Ιαν 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 3:1 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
9η Αγωνιστική
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:1 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4:3 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-01-24 14:30Σάββατο,
24 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
10η Αγωνιστική
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 6:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 3:0 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-01-31 14:30Σάββατο,
31 Ιαν 2015 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
11η Αγωνιστική
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 1:1 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 3:1 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 6:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-02-07 14:30Σάββατο,
07 Φεβ 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 5:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
12η Αγωνιστική
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 1:2 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 8:1 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 1:6 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-02-14 14:30Σάββατο,
14 Φεβ 2015 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1:6 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
13η Αγωνιστική
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1:0 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-02-28 14:30Σάββατο,
28 Φεβ 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 2:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-03-01 14:30Κυριακή,
01 Μαρ 2015 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 9:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
14η Αγωνιστική
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 2:1 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 5:1 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 3:6 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-03-07 14:30Σάββατο,
07 Μαρ 2015 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:3 Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ