Β’ Κατηγορία 2015-2016

1η Αγωνιστική
2015-10-10 15:00Σάββατο,
10 Οκτ 2015 15:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-10-10 15:00Σάββατο,
10 Οκτ 2015 15:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:2 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-10-10 15:00Σάββατο,
10 Οκτ 2015 15:00
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 2:4 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-10-10 15:00Σάββατο,
10 Οκτ 2015 15:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2η Αγωνιστική
2015-10-17 15:00Σάββατο,
17 Οκτ 2015 15:00
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-10-17 15:00Σάββατο,
17 Οκτ 2015 15:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:1 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-10-17 15:00Σάββατο,
17 Οκτ 2015 15:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 2:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2015-10-18 15:00Κυριακή,
18 Οκτ 2015 15:00
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
3η Αγωνιστική
2015-10-24 15:00Σάββατο,
24 Οκτ 2015 15:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 2:1 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-10-24 15:00Σάββατο,
24 Οκτ 2015 15:00
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 1:1 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-10-24 15:00Σάββατο,
24 Οκτ 2015 15:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 6:2 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-10-24 15:00Σάββατο,
24 Οκτ 2015 15:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
4η Αγωνιστική
2015-10-31 15:00Σάββατο,
31 Οκτ 2015 15:00
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:1 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-10-31 15:00Σάββατο,
31 Οκτ 2015 15:00
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-10-31 15:00Σάββατο,
31 Οκτ 2015 15:00
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2015-10-31 15:00Σάββατο,
31 Οκτ 2015 15:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 4:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
5η Αγωνιστική
2015-11-07 15:00Σάββατο,
07 Νοέ 2015 15:00
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 0:1 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-11-07 15:00Σάββατο,
07 Νοέ 2015 15:00
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-11-07 15:00Σάββατο,
07 Νοέ 2015 15:00
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-11-07 19:00Σάββατο,
07 Νοέ 2015 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
6η Αγωνιστική
2015-11-14 14:30Σάββατο,
14 Νοέ 2015 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 2:1 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-11-14 14:30Σάββατο,
14 Νοέ 2015 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:3 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2015-11-14 14:30Σάββατο,
14 Νοέ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 1:0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
7η Αγωνιστική
2015-11-14 14:30Σάββατο,
14 Νοέ 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:1 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-11-21 14:30Σάββατο,
21 Νοέ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 2:0 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2015-11-21 14:30Σάββατο,
21 Νοέ 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 0:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-11-21 14:30Σάββατο,
21 Νοέ 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-11-21 14:30Σάββατο,
21 Νοέ 2015 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 4:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
8η Αγωνιστική
2015-11-28 14:30Σάββατο,
28 Νοέ 2015 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 2:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-11-28 14:30Σάββατο,
28 Νοέ 2015 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 1:3 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2015-11-28 14:30Σάββατο,
28 Νοέ 2015 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-11-28 14:30Σάββατο,
28 Νοέ 2015 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 1:2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
9η Αγωνιστική
2015-12-05 14:30Σάββατο,
05 Δεκ 2015 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 1:1 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2015-12-05 14:30Σάββατο,
05 Δεκ 2015 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2015-12-05 14:30Σάββατο,
05 Δεκ 2015 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 5:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2015-12-05 14:30Σάββατο,
05 Δεκ 2015 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:1 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
10η Αγωνιστική
2016-01-16 14:30Σάββατο,
16 Ιαν 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:1 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2016-01-16 14:30Σάββατο,
16 Ιαν 2016 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 6:2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-01-16 14:30Σάββατο,
16 Ιαν 2016 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2:1 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-01-16 14:30Σάββατο,
16 Ιαν 2016 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
11η Αγωνιστική
2016-01-23 14:30Σάββατο,
23 Ιαν 2016 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-01-23 14:30Σάββατο,
23 Ιαν 2016 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 4:0 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-01-23 14:30Σάββατο,
23 Ιαν 2016 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 1:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2016-01-23 14:30Σάββατο,
23 Ιαν 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
12η Αγωνιστική
2016-01-30 14:30Σάββατο,
30 Ιαν 2016 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-01-30 14:30Σάββατο,
30 Ιαν 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:5 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2016-01-30 14:30Σάββατο,
30 Ιαν 2016 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2:1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-01-31 14:30Κυριακή,
31 Ιαν 2016 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
13η Αγωνιστική
2016-02-06 14:30Σάββατο,
06 Φεβ 2016 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4:1 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-02-06 14:30Σάββατο,
06 Φεβ 2016 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-02-06 14:30Σάββατο,
06 Φεβ 2016 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 4:2 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-02-06 14:30Σάββατο,
06 Φεβ 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 0:2 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
14η Αγωνιστική
2016-02-13 14:30Σάββατο,
13 Φεβ 2016 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-02-13 14:30Σάββατο,
13 Φεβ 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2016-02-13 14:30Σάββατο,
13 Φεβ 2016 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:1 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-02-13 19:00Σάββατο,
13 Φεβ 2016 19:00
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 5:1 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
15η Αγωνιστική
2016-02-20 14:30Σάββατο,
20 Φεβ 2016 14:30
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3:2 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-02-20 14:30Σάββατο,
20 Φεβ 2016 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 4:0 ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-02-20 14:30Σάββατο,
20 Φεβ 2016 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 1:1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2016-02-20 19:00Σάββατο,
20 Φεβ 2016 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 2:1 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
16η Αγωνιστική
2016-02-27 14:30Σάββατο,
27 Φεβ 2016 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:2 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-02-27 14:30Σάββατο,
27 Φεβ 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-02-27 14:30Σάββατο,
27 Φεβ 2016 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO
2016-02-27 14:30Σάββατο,
27 Φεβ 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
17η Αγωνιστική
2016-03-05 14:30Σάββατο,
05 Μαρ 2016 14:30
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0:3 ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2016-03-05 14:30Σάββατο,
05 Μαρ 2016 14:30
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 3:0 ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-03-05 14:30Σάββατο,
05 Μαρ 2016 14:30
Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 0:3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2016-03-05 14:30Σάββατο,
05 Μαρ 2016 14:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ 4:0 ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ(ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )ΕΡΜΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
18η Αγωνιστική
2016-03-19 14:30Σάββατο,
19 Μαρ 2016 14:30
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 1:3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
2016-03-19 14:30Σάββατο,
19 Μαρ 2016 14:30
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ 3:0 Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
2016-03-19 14:30Σάββατο,
19 Μαρ 2016 14:30
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 1:2 ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
2016-03-19 14:30Σάββατο,
19 Μαρ 2016 14:30
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ 0:3 ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΠΑΡΑΜΥΘΑ SP ATHLETICO