Κύπελλο Α Κατηγορίας <<Θεόδωρος Παναγή>> 2022-2023