Τεράστια επιτυχία της 3ης Ετήσιας Εθελοντικής Αιμοδοσίας Συνδέσμου Διαιτητών ΠΑΑΟΚ και Αγροτικής Ομοσπονδίας ΠΑΑΟΚ
5 Φεβρουαρίου 2019

3η Ετήσια Εθελοντική Αιμοδοσία Συνδέσμου Διαιτητών ΠΑΑΟΚ και Αγροτικής Ομοσπονδίας ΠΑΑΟΚ Ο Σύνδεσμος Διαιτητών ΠΑΑΟΚ και η Αγροτική Ομοσπονδία ΠΑΑΟΚ

Περισσότερα