Αποφάσεις Δικαστικής

Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΑποφάσεις ΔικαστικήςΕιδήσεις

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 29/03/2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 29/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                  Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας                Μέλος

Read More
Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΑποφάσεις ΔικαστικήςΕιδήσεις

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 15/03/2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 15/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                     Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας               Εκτελών

Read More
Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΑποφάσεις ΔικαστικήςΕιδήσεις

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 11/01/2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 11/01/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                       Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών

Read More
Ανακοινώσεις ΟμοσπονδίαςΑποφάσεις ΔικαστικήςΕιδήσεις

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 07/11/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Τρίτη 07/11/2017 Ώρα 6+30μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών χρέη Γραμματέα Άκης

Read More
Αποφάσεις Δικαστικής

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 02/06/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία 02/06/2017 Ώρα 19:00μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                   Εκτελών

Read More
Αποφάσεις Δικαστικής

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 30/03/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία 30/03/2017 Ώρα 18:30μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                    

Read More
Αποφάσεις Δικαστικής

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 20/02/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής Συνεδρία Δευτέρα 20/02/2017 Ώρα 18:00μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου             Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους         Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας       Μέλος

Read More
Αποφάσεις Δικαστικής

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 26/01/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής Συνεδρία – Πέμπτη 26/01/2017 Ώρα 7+00μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου             Πρόεδρος Άκης Καλογήρου                  Μέλος Κωστάκης Κοκκινής

Read More
Αποφάσεις Δικαστικής

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 24/10/2016

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής – Συνεδρίας 24/10/2016   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου             Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους         Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας       Μέλος Άκης Καλογήρου                  

Read More