Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 29/03/2018
2 Απριλίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 29/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                  Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας                Μέλος

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 15/03/2018
21 Μαρτίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 15/03/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                     Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας               Εκτελών

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 11/01/2018
17 Ιανουαρίου 2018

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Πέμπτη 11/01/2018 Ώρα 6+15μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                       Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 07/11/2017
13 Νοεμβρίου 2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία Τρίτη 07/11/2017 Ώρα 6+30μμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                      Πρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                Εκτελών χρέη Γραμματέα Άκης

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 02/06/2017
9 Σεπτεμβρίου 2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία 02/06/2017 Ώρα 19:00μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                   Εκτελών

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 30/03/2017

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής  Συνεδρία 30/03/2017 Ώρα 18:30μμ.   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                    

Περισσότερα
Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 24/10/2016

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής – Συνεδρίας 24/10/2016   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου             Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους         Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας       Μέλος Άκης Καλογήρου                  

Περισσότερα