Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 16/12/2014
9 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Δικαστικής Επιτροπής    16.12.2014   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βάκης Ερωτοκρίτου                                     Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκκης                                   Αντιπρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                                 Γραμματέας Χρυσόστομος

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 12/12/2014

Συνεδρίαση Δικαστικής Επιτροπής 12.12.2014   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Στέλιος Χαραλάμπους                     Γραμματέας Άκης Καλογήρου                              

Περισσότερα


Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 27/10/2014

Συνεδρίαση Δικαστικής Επιτροπής 24.10.2014   Παρόντες: Βάκης  Ερωτοκρίτου                        Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                  

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 23/01/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23.01.2014   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Κυριάκος Τσολάκης                         Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                   Γραμματέας Κωστάκης

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής 21/11/2013

Συνεδρίαση Δικαστικής Επιτροπής 21.11.2013   Παρόντες: Κυριάκος Τσολάκης                         Προεδρεύων Στέλιος Χαραλάμπους                     Γραμματέας Χρυσόστομος Γεμέττας                  

Περισσότερα