Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ 20/02/2019
21 Φεβρουαρίου 2019

Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής ΠΑΑΟΚ  Συνεδρία Τετάρτη 20/02/2019 Ώρα 11:00πμ   Παρόντες: Βάκης Ερωτοκρίτου                         Πρόεδρος Χρυσόστομος Γεμέττας                   Εκτελών χρέη Γραμματέα

Περισσότερα