Ε.Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΣ – Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ