Ε.Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ. Κ. ΛΑΝΙΑΣ