Κατέβασμα Φύλλου Αγώνος Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία

Α' Κατηγορία 2017-2018

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Πληροφορίες

Θέμα 1ον:

Αγώνας Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ 2017-18

17η Αγωνιστική Α΄ Κατηγορία (01/03/2018)

Κυριάκος Μάτσης Κολοσσίου – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα(1-1)

 

Επανεξέταση υποβολής ένστασης του Σωματείου Κυριάκος Μάτσης Κολοσσίου κατά του κύρους του πιο πάνω αγώνα και την κατακύρωση με σκορ 3-0 υπέρ του για το λόγο ότι «ο ποδοσφαιριστής του Σωματείου ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα, Κλεάνθους Ανδρέας με Αρ. Μητρώου ΚΟΠ 40798, ο οποίος στο φύλλο αγώνος αναγράφεται με τον αριθμό φανέλας 77, αγωνίστηκε παράνομα και αντικανονικά καθώς το δελτίο υγείας του είναι ληγμένο».

 

Απόφαση:

Σε συνέχεια των συνεδριάσεων της Δικαστικής Επιτροπής με ημερομηνία 15/03/2018 και 29/03/2018, η Δικαστική Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για ολοκλήρωση της πιο πάνω υπόθεσης.

Η Δικαστική Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιστολές του ΚΟΑ ημερομηνίας 06/03/2018, 20/03/2018 και 02/04/2018 και εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και έγγραφα, που είχαν παρουσιαστεί ενώπιον της, αποφάσισε να κάνει αποδεκτές τις πιο πάνω επιστολές, ιδιαίτερα την επιστολή με ημερομηνία 02/04/2018, σύμφωνα με την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής του Σωματείου ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα, Κλεάνθους Ανδρέας (Αδτ 966785), με Αρ. Μητρώου ΚΟΠ 40798, δεν είχε κατά την 01/03/2018, ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω αγώνα, Δελτίο Υγείας σε ισχύ.

Γίνεται αποδεκτό ότι το Δελτίο Υγείας του ποδοσφαιριστή έληξε στις 05/12/2015 και οποιοδήποτε «Δελτίο Υγείας» είχε παρουσιασθεί στον πιο πάνω αγώνα δεν ήταν έγκυρο, εφόσον δεν εκδόθηκε από την Αρμόδια Αρχή (ΚΟΑ).

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στον πιο πάνω αγώνα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 3.4 και 4 (σελ. 42-43) του Κεφ. Χ, των Άρθρων 12, 13, 14 και 15 του Κεφ. Χ (σελ. 44-45) και των Άρθρων 20.2 και 23 (σελ. 59-60) του Κεφ. ΧΙΙΙ της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ 2017-2018, στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, ο αγώνας κατακυρώνεται υπερ της αντιπάλου ομάδας.

Η Δικαστική Επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση του αγώνα με σκορ 3-0 υπερ της ομάδας Κυριάκος Μάτσης Συν. Κολοσσίου και ταυτόχρονα επιστρέφεται στο Σωματείο το παράβολο της ένστασης των €200 και χρεώνεται αντίστοιχο ποσόν €200 ως πρόστιμο στο Σωματείο ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα. {Άρθρο 22 (σελ. 60) Κεφ. XIII Ενιαία Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ 2017-2018}.

Ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται πλέον να αγωνίζεται, αν δεν παρουσιάσει ανανεωμένο Δελτίο Υγείας, εκδομένο από την Αρμόδια Αρχή (ΚΟΑ).

Δεν επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο στο Σωματείο ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα γιατί φαίνεται ότι δεν είχε γνώση για το μη έγκυρο Δελτίο Υγείας.