ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

Κατέβασμα Φύλλου Αγώνος Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία

Α' Κατηγορία 2017-2018

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Πληροφορίες

Θέμα 1ον:

Αγώνας Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ 2017-18

17η Αγωνιστική Α΄ Κατηγορία (01/03/2018)

Κυριάκος Μάτσης Κολοσσίου – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα(1-1)

 

Επανεξέταση υποβολής ένστασης του Σωματείου Κυριάκος Μάτσης Κολοσσίου κατά του κύρους του πιο πάνω αγώνα και την κατακύρωση με σκορ 3-0 υπέρ του για το λόγο ότι «ο ποδοσφαιριστής του Σωματείου ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα, Κλεάνθους Ανδρέας με Αρ. Μητρώου ΚΟΠ 40798, ο οποίος στο φύλλο αγώνος αναγράφεται με τον αριθμό φανέλας 77, αγωνίστηκε παράνομα και αντικανονικά καθώς το δελτίο υγείας του είναι ληγμένο».

 

Απόφαση:

Σε συνέχεια των συνεδριάσεων της Δικαστικής Επιτροπής με ημερομηνία 15/03/2018 και 29/03/2018, η Δικαστική Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για ολοκλήρωση της πιο πάνω υπόθεσης.

Η Δικαστική Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιστολές του ΚΟΑ ημερομηνίας 06/03/2018, 20/03/2018 και 02/04/2018 και εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και έγγραφα, που είχαν παρουσιαστεί ενώπιον της, αποφάσισε να κάνει αποδεκτές τις πιο πάνω επιστολές, ιδιαίτερα την επιστολή με ημερομηνία 02/04/2018, σύμφωνα με την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής του Σωματείου ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα, Κλεάνθους Ανδρέας (Αδτ 966785), με Αρ. Μητρώου ΚΟΠ 40798, δεν είχε κατά την 01/03/2018, ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω αγώνα, Δελτίο Υγείας σε ισχύ.

Γίνεται αποδεκτό ότι το Δελτίο Υγείας του ποδοσφαιριστή έληξε στις 05/12/2015 και οποιοδήποτε «Δελτίο Υγείας» είχε παρουσιασθεί στον πιο πάνω αγώνα δεν ήταν έγκυρο, εφόσον δεν εκδόθηκε από την Αρμόδια Αρχή (ΚΟΑ).

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στον πιο πάνω αγώνα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 3.4 και 4 (σελ. 42-43) του Κεφ. Χ, των Άρθρων 12, 13, 14 και 15 του Κεφ. Χ (σελ. 44-45) και των Άρθρων 20.2 και 23 (σελ. 59-60) του Κεφ. ΧΙΙΙ της Ενιαίας Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ 2017-2018, στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, ο αγώνας κατακυρώνεται υπερ της αντιπάλου ομάδας.

Η Δικαστική Επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση του αγώνα με σκορ 3-0 υπερ της ομάδας Κυριάκος Μάτσης Συν. Κολοσσίου και ταυτόχρονα επιστρέφεται στο Σωματείο το παράβολο της ένστασης των €200 και χρεώνεται αντίστοιχο ποσόν €200 ως πρόστιμο στο Σωματείο ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα. {Άρθρο 22 (σελ. 60) Κεφ. XIII Ενιαία Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΣΤΟΚ 2017-2018}.

Ο ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται πλέον να αγωνίζεται, αν δεν παρουσιάσει ανανεωμένο Δελτίο Υγείας, εκδομένο από την Αρμόδια Αρχή (ΚΟΑ).

Δεν επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο στο Σωματείο ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα γιατί φαίνεται ότι δεν είχε γνώση για το μη έγκυρο Δελτίο Υγείας.

 

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
Αρχικές Εντεκάδες:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΒΕΡΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΒΕΡΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΚΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝ

ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΑΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικοί:

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΑΝΟΣ