ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ