Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ