Κατέβασμα Φύλλου Αγώνος Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία

Α' Κατηγορία 2017-2018

SP ATHLETICO ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Πληροφορίες

Στο φύλλο αγώνος του αγώνα φαίνεται ότι το Σωματείο Ευριπίδης Νούρος Απαισιάς χρησιμοποίησε τον Ποδοσφαιριστή ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟ  ΑΔΤ 949151.

Ο Ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί αντικανονικά καθώς δεν ανήκει στο Σωματείο Ευριπίδης Νούρος Απαισιάς.

Ως εκ τούτου ο πιο πάνω αγώνας θα παραπεμφθεί για την τύχη του στην Δικαστική Επιτροπή καθώς και ο ποδοσφαιριστής.

Ο Ποδοσφαιριστής δεν δικαιούται συμμετοχή.