ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ