Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ