Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία

Επίλεκτη Κατηγορία 2019-2020

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Πληροφορίες

Απόφαση Δικαστικής . Μηδενισμός ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ και σκορ 0-3