Πρόγραμμα Αγώνων Βαθμολογία

Επίλεκτη Κατηγορία 2019-2020

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Πληροφορίες

Απόφαση Δικαστικής επιτροπής 0-3 υπέρ της ομάδας του ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ