ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:216882
Ομάδα:Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Ημερομηνία γέννησης:1 Δεκεμβρίου 1984
Ηλικία:35