ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:26977
Ομάδα:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
Προηγούμενες Ομάδες:Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ, ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Ηλικία:45

Α' Κατηγορία