ΒΟΥΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:215510
Ομάδα:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
Ηλικία:26