ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (KOP28095)

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:28095
Ομάδα:ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Ημερομηνία γέννησης:20 Ιουλίου 1977
Ηλικία:43