ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:216884
Ομάδα:Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Προηγούμενες Ομάδες:Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ηλικία:29