ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:204948
Προηγούμενες Ομάδες:Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
Ημερομηνία γέννησης:7 Ιανουαρίου 1988
Ηλικία:32