ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:29092
Ομάδα:Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Ηλικία:42