ΛΟΙΖΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:202840
Ομάδα:Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Ημερομηνία γέννησης:6 Νοεμβρίου 1990
Ηλικία:29