ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:21218
Ομάδα:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
Προηγούμενες Ομάδες:Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ηλικία:58