ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:281694
Ομάδα:Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑ
Ημερομηνία γέννησης:12 Δεκεμβρίου 1992
Ηλικία:27