ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:218614
Ομάδα:ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
Προηγούμενες Ομάδες:ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Ημερομηνία γέννησης:6 Αυγούστου 1998
Ηλικία:22