ΠΕΡΙΚΛΗ ΟΜΗΡΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:200382
Ομάδα:ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
Ημερομηνία γέννησης:6 Αυγούστου 1979
Ηλικία:41