ΠΟΥΡΙΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:202830
Ομάδα:Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Ηλικία:36