ΧΑΜΠΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:33863
Προηγούμενες Ομάδες:Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
Ηλικία:36