ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Χώρα:cyp Κύπρος
Α.Μ. ΚΟΠ:200871
Ομάδα:Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
Ημερομηνία γέννησης:30 Νοεμβρίου 1980
Ηλικία:39