Β’ Όμιλος 2016-2017

Η ομάδα της ΕΝ Αγ. Τύχωνα έχει -3 βαθμούς από τη Δικαστική.