ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ