ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ vs Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ