ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Χωρίς αγώνα 3:0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ