ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Χωρίς αγώνα 3:0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ