ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ vs Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Χωρίς αγώνα 3:0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ