ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ