ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ vs Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

Ε.Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ. Κ. ΛΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ – Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ