ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Ε. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Απόφαση Δικαστικής . Σκορ 3:0